cantadora

Temat: czy miasto sprzedaje lokale?
czy miasto sprzedaje lokale? Czy ktoś może wie na jakiej zasadzie (w praktyce) miasto sprzedaje lokale? jest taka uchwała Rady Miejskiej nr IX/112/03 z dn. 19 marca 2003 roku "w sprawie zasad sprzedaży samodzielnych lokali mieszkaniowych i użytkowych stanowiących własność miasta Łodzi", w której jest napisane, że miasto może wystawić na przetarg lokal, który nie jest przedmiotem najmu. No właśnie jest taki jeden lokal, który chciałbym kupić i wiem, że za chwilę przestanie być przedmiotem najmu. Kto decyduje, czy taki lokal komunalny zostanie wynajęty następnej osobie (pewnie z jakiejś stutysięcznej listy oczekujących na to od 40 lat), czy zostanie wystawiony na przetarg? Czy jest sens np. wnioskować do Urzędu Miasta o to, żeby tego już nie wynajmowali, tylko wystawili na przetarg, czy to spowoduje wręcz odwrotną reakcję ze złośliwości urzędników? Dodam, że lokal nie jest specjalnie atrakcyjny, mieści się zresztą w budynku gdzie jest wspólnota mieszkaniowa i już tylko kilka lokali zostało własnością gminy. Moim zdaniem sprzedając go, miasto zrobiłoby złoty interes, gdyby tylko chciało. I jeszcze zastanawiam się jak długo to trwa, zanim lokal wystawią na taki przetarg, rozstrzygną ten przetarg i w ogóle wykonają...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,63,90310562,90310562,czy_miasto_sprzedaje_lokale_.htmlTemat: [EI] Handel się odradza?
[EI] Handel się odradza? Handel się odradza? Handel się odradza? Poniedziałek, 17 stycznia 2005r. W Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta ustawiają się kolejki łodzian, którzy chcą wynająć pomieszczenia na sklepy i usługi. – Jesteśmy zaskoczeni. Takiego zainteresowania nie było od kilku lat. Nikt nie interesował się przetargami na lokale użytkowe. A teraz zgłaszają się tłumy. Np. na każdy z dwóch lokali przy ul. Wschodniej zgłosiło się po kilka osób – mówi Elżbieta Ogrodowicz. W Łodzi upadły setki sklepów i punktów usługowych. Na każdej ulicy można znaleźć pomieszczenia, które stoją puste od lat. ... usługowe. (mr) - Express Ilustrowany lodz.naszemiasto.pl/wydarzenia/439011.html
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,443,19533480,19533480,_EI_Handel_sie_odradza_.html


Temat: Działalność gospodarcza w lokalu własnościowym
w budynku mieszkalnym stawka podatku wynosi w Łodzi 15.80 zł/m2, płatny w 4 ratach na podstawie decyzji Wydziału Finansowego Urzędu Miasta. Cytujesz artykuły prasowe i orzeczenia sądów bez zrozumienia istoty zagadnienia....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,27300179,27300179,Dzialalnosc_gospodarcza_w_lokalu_wlasnosciowym.html


Temat: Porozumienie z Gminą Żydowską
Własność uregulowana Gmina Wyznaniowa Żydowska nie ma już żadnych roszczeń do nieruchomości położonych w Łodzi. Trójstronne porozumienia w tej sprawie podpisali w Warszawie przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Wojewódzkiego i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi. Zawarto dwie ugody. W pierwszej Gmina Żydowska zrzekła się roszczeń do nieruchomości położonych przy ulicach: Rewolucji 1905r. nr 66, Północnej 38, Sterlinga 1/3, Wólczańskiej 243a, Próchnika 42 i Wólczańskiej 6 oraz 184 tys. zł przysługujących jej w związku z wcześniejszymi ustaleniami. W zamian otrzymała od gminy Łódź cztery działki przy ul. Sienkiewicza 47 o łącznej powierzchni 1518 mkw. Na mocy drugiej ugody Gmina Wyznaniowa Żydowska otrzyma od Skarbu Państwa siedem lokali użytkowych we frontowym budynku przy ul. Zachodniej 105. Zrzeknie się natomiast prawa do nieruchomości położonych przy ulicach: Pomorskiej ... dotąd – powiedział prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki. Postępowanie regulacyjne obejmujące roszczenia Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi trwało od 1999 r. Zawarto w sumie 24 ugody. - Łódź jest pierwszym miastem w Polsce, w którym ostatecznie rozstrzygnięto sprawę roszczeń Gminy Wyznaniowej Żydowskiej - powiedział wojewoda łódzki Stefan Krajewski – W województwie rozpatrywanych jest jeszcze 170 tego typu spraw. (M.D.) www.uml.lodz.pl/indeksik.php3?menu2=2&zapytanie=2,01&poz=1&id=2878
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,443,10672743,10672743,Porozumienie_z_Gmina_Zydowska.html


Temat: Kobieta koczująca na ulicy zamieszka w blaszaku
Do władz Miasta Łodzi Widać jasno jak na dłoni, że miasto Łódź postanowiło rozwiązać problem rękoma mieszkańców nieruchomości, na której stoi garaż. To mieszkańcy budynku mają ją usunąć ze "swojego" terenu. Tylko, że ten "ich" teren to ogólnodostępny chodnik na skrzyżowaniu ulic. A garaż stoi dokładnie w wejściu do lokalu użytkowego na parterze. Nie wiem co prowokują władze miasta, może następny samosąd? Policja przyjeżdża i wzrusza ramionami. Podobnie Straż Miejska. Prokurator nie widzi czynu karalnego i nawet nie wszczyna nawet dochodzenia. Sąd Rodzinny milczy. Zarząd Dróg i Transportu oraz Wydział Budynków i Lokali wskazują, że teren jest prywatny. To nic, że to chodnik. Delegatura Łódź-Bałuty nie jest władna do podejmowania decyzji. Sejmik Województwa Łódzkiego odsyła do KM Policji podając uprzejmie godziny urzędowania interesantów. To nie ja, to "kolega". Ja nie obsługuję tego stolika - tak mówili kelnerzy w PRL-u. W imieniu mieszkańców budynku i właściciela zablokowanego lokalu dziękuję wszystkim wymienionym wyżej instytucjom za sprawne wysyłanie pism i terminowe odpowiedzi. Spotkamy się na kolejnym wręczaniu nagród i medali. Dla przypomnienia cytat ze strony Urzędu Miasta Łodzi. W tym dniu (22 lipca 2005) Jolanta Skrobska obchodziła 2-miesięczną rocznicę pobytu pod gołym niebem. Gratuluję dobrego samopoczucia. Odznaczenia i pamięć 2005-07-22 Z okazji Święta Policji 6 oficerów Garnizonu Łódź otrzymało Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP. Najlepszych wyróżniono także srebrnymi i ... służyć pomocą – powiedział wiceprezydent Łodzi Włodzimierz Tomaszewski. Policjanci nie zapomnieli o cywilach, z którymi współpracują. Złoty medal „Za zasługi dla policji” otrzymał prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki. Wśród 12 odznaczonych brązowym medalem „Za zasługi dla policji” znaleźli się m.in.: Marek Białkowski – dyrektor Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Łodzi, Maciej Lenart – przewodniczący Komisji Ładu Społeczno-Prawnego Rady Miejskiej w Łodzi oraz ksiądz...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,63,30118276,30118276,Kobieta_koczujaca_na_ulicy_zamieszka_w_blaszaku.html


Temat: 6 marca 2005 r. Wybory Rad Osiedli
Do zakresu działania osiedla należą sprawy publiczne o zasięgu lokalnym, w tym: 1. inicjowanie, wspieranie oraz organizowanie działań mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców osiedla, 2. opiniowanie projektu budżetu Miasta, 3. uczestnictwo przedstawiciela rady osiedla w komisjach przetargowych organizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta, w tym administracje nieruchomościami, w zakresie spraw w całości realizowanych na obszarze osiedla wraz z oceną realizacji tych zadań, 4. podejmowanie, wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska, przyrody i zieleni komunalnej na terenie osiedla, 5. współdziałanie z organami Miasta, Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną w zakresie utrzymania ładu, porządku ... współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w sprawach istotnych dla osiedla, 9. ocena funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta działających na terenie osiedla w sferze użyteczności publicznej, 10. wnioskowanie o kontrolę jednostki organizacyjnej Miasta działającej na terenie osiedla w sferze użyteczności publicznej, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych, które zakresem działania obejmują całe miasto, 11. wyrażanie opinii oraz występowanie z postulatami i wnioskami do organów miasta Łodzi i jednostek organizacyjnych Miasta we wszystkich sprawach należących do Miasta, a dotyczących osiedla, 12. występowanie do przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi, komisji Rady, radnych oraz Zarządu Miasta z wnioskami o podjęcie inicjatywy ... i terenów rekreacyjnych, 14. uczestnictwo przedstawiciela rady osiedla w radach programowych miejskich instytucji kultury, oświatowych i sportowo-rekreacyjnych działających na obszarze osiedla, 15. opiniowanie projektów uchwał organów Miasta, w części dotyczącej osiedla, w sprawach: - projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, - zbywania nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych będących własnością Miasta, - lokalizacji inwestycji miejskich wraz z oceną ich oddziaływania na środowisko na terenach będących własnością Miasta, - planu rzeczowego i finansowego budowy i remontów obiektów komunalnych, w tym: dróg i ulic oraz ich oświetlenia, wodociągów, kanalizacji, sieci zaopatrujących w energię elektryczną i cieplną budynki mieszkalne, urządzeń sportowych; planu rzeczowego i finansowego zakładania i utrzymania zieleni komunalnej oraz terenów rekreacyjnych, - przeznaczania wolnych lokali użytkowych będących własnością Miasta, - zmiany przeznaczenia miejskich obiektów oświatowych, służby zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu i rekreacji, - lokalizacji punktów handlowych, gastronomicznych, usługowych i targowisk na terenach będących własnością Miasta oraz punktów sprzedaży i konsumpcji alkoholu, - przebiegu tras linii komunikacyjnych lokalnego transportu zbiorowego oraz rozmieszczenia przystanków. Szczegółowe informacje na temat działania Jednostek Pomocniczych Miasta można uzyskać w Oddziale ds. Jednostek Pomocniczych Miasta Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl/indeksik.php3?menu2=1&zapytanie=1,01,03,43,02 pozdr.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,63,19188535,19188535,6_marca_2005_r_Wybory_Rad_Osiedli.html


Temat: Dyrektor pokazuje, co ma
Jest inaczej Gość forum, pazur napisał: "Co robi dyr.Kuś w Urzędzie? PRACUJE-a robi to z całą pewnością bardzo dobrze!" Nieprawda! Tak oto wygląda bilans pracy dyrektora Wydziału Budynków i Lokali UMŁ Przytaczam w ślad za Oddziałem Audytu Wewnętrznego UMŁ: Ustalenia kontroli wewnętrznej i zewnętrznej z ostatnich 3 lat: Zawieranie umów najmu lokali użytkowych z zastosowaniem stawek opłat czynszowych odbiegających od ustalonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi, przy jednoczesnym braku określenia w umowach rodzaju prowadzonej działalności i kalkulacji opłat. Niewłaściwe ustalanie i stosowanie stawek czynszu w lokalach mieszkalnych. Umarzanie należności niezgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi. Tolerowanie nieterminowych wpłat należności przy jednoczesnym nienaliczaniu odsetek za zwłokę. Bezpodstawne zawarcie umowy o najem lokalu mieszkalnego. Opóźnienia w wydawaniu umów o najem lokali. Brak zakresów rzeczowych remontów, jak również ich kosztorysów powykonawczych. Brak nadzoru ze strony Referatów Delegatur nad prawidłowością zasiedlania lokali mieszkalnych. Nieprawidłowa współpraca administracji nieruchomościami ze wspólnotami mieszkaniowymi polegająca na braku prawidłowych tj. kompletnych rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie kosztów zarządu lokalami wyodrębnionymi oraz wykorzystanie środków wspólnot mieszkaniowych na potrzeby własne administracji. Nieprzestrzeganie ustawowej procedury prowadzenia postępowania administracyjnego, między innymi nieterminowego udzielania odpowiedzi. Niewłaściwe kwalifikowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie skarg. Brak weryfikacji i analizy dokumentów przekazywanych przez wynajmującego lokal. Brak sporządzanych protokołów z przeprowadzonych napraw w budynkach. Brak skutecznej kontroli ilości osób zameldowanych w lokalach. Błędy merytoryczne w dokumentach kierowanych do dłużników. Brak skutecznej kontroli ilości osób zameldowanych w lokalach. Brak natychmiastowego działania zmierzającego do przejęcia lokalu zwolnionego na skutek śmierci najemcy. Przekazywanie informacji o wolnych lokalach do Referatów ze znacznym opóźnieniem. Podejmowanie czynności windykacyjnych nie prowadzących do zmniejszenia zaległości czynszowych. Brak dokonywania kalkulacji stawek czynszu. Brak realizacji obowiązków i uprawnień właścicielskich wynikających z przepisów prawa cywilnego. Brak skutecznych działań prawnych Administracji Nieruchomościami, jako pełnomocnika Miasta we Wspólnotach Mieszkaniowych mających na celu ochronę interesów Miasta. Nieprawidłowe określanie powierzchni budynków stanowiące przeszkodę w wyliczaniu udziałów w nieruchomości. Wewnętrzne i ... obszaru ryzyka: Planowane wydatki na 2006 r. – 26.405.000,00 zł. Wydatki za I półrocze 2006 r. – 11.509.286,00 zł. Jednostka Urzędu Miasta Łodzi realizująca działanie i/lub za nie odpowiedzialna: Wydział Budynków i Lokali UMŁ. Dyrektor Kuś staje się coraz większym problemem Urzędu. Pozdrawiam
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,674,56446067,56446067,Dyrektor_pokazuje_co_ma.html


Temat: CBA w Łodzi
CBA dostrzeże niejedno 3. MIENIE KOMUNALNE Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do miasta. CELE REALIZOWANE W RAMACH OBSZARU AUDYTU: Prawidłowość zarządzania mieniem komunalnym. Dochody z mienia. Inwentaryzacja ... W RAMACH OBSZARU AUDYTU: 1. Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej i Administracje Nieruchomościami. 2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami. 3. Wydatki na nabywanie nieruchomości. 4. Sprzedaż mienia komunalnego. 5. Najem lokali użytkowych w strefie ... ryzyka: Zapewnienie obsługi najemcom lokali komunalnych. Remonty i konserwacje zasobów mieszkaniowych miasta. Rozbiórki budynków komunalnych. Likwidacja barier architektonicznych i technicznych w lokalach komunalnych. • Dodatkowe regulacje prawne bezpośrednio dotyczące obszaru ryzyka: Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali – tj. Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 903 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, ... tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm. • Ustalenia kontroli wewnętrznej i zewnętrznej z ostatnich 3 lat: Zawieranie umów najmu lokali użytkowych z zastosowaniem stawek opłat czynszowych odbiegających od ustalonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi, przy jednoczesnym braku określenia w umowach rodzaju prowadzonej działalności i kalkulacji opłat. Niewłaściwe ustalanie i stosowanie stawek czynszu w lokalach mieszkalnych. Umarzanie należności niezgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi. Tolerowanie nieterminowych wpłat należności przy jednoczesnym nienaliczaniu odsetek za zwłokę. Bezpodstawne zawarcie umowy o najem lokalu mieszkalnego. Opóźnienia w wydawaniu umów o najem lokali. Brak zakresów rzeczowych remontów, jak również ich kosztorysów powykonawczych. Brak nadzoru ze strony Referatów Delegatur nad prawidłowością zasiedlania lokali mieszkalnych. Nieprawidłowa współpraca administracji nieruchomościami ze wspólnotami mieszkaniowymi polegająca na braku prawidłowych tj. kompletnych rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie kosztów zarządu lokalami wyodrębnionymi oraz wykorzystanie środków wspólnot mieszkaniowych na potrzeby własne administracji. Nieprzestrzeganie ustawowej procedury prowadzenia postępowania administracyjnego, między innymi nieterminowego udzielania odpowiedzi. Niewłaściwe kwalifikowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie skarg. Brak weryfikacji i analizy dokumentów przekazywanych przez wynajmującego lokal. Brak sporządzanych protokołów z przeprowadzonych napraw w budynkach. Brak skutecznej kontroli ilości osób zameldowanych w lokalach. Błędy merytoryczne w dokumentach kierowanych do dłużników. Brak skutecznej kontroli ilości osób zameldowanych w lokalach. Brak natychmiastowego działania zmierzającego do przejęcia lokalu zwolnionego na skutek śmierci najemcy. Przekazywanie informacji o wolnych lokalach do Referatów ze znacznym opóźnieniem. Podejmowanie czynności windykacyjnych nie prowadzących do zmniejszenia zaległości czynszowych. Brak dokonywania kalkulacji stawek czynszu. Brak realizacji obowiązków i uprawnień właścicielskich wynikających z przepisów prawa cywilnego. Brak skutecznych działań prawnych Administracji Nieruchomościami, jako pełnomocnika Miasta we Wspólnotach Mieszkaniowych mających na celu ochronę interesów Miasta. Nieprawidłowe określanie powierzchni budynków stanowiące przeszkodę w wyliczaniu ... w ZGM-ach i AN-ach. • Materialność obszaru ryzyka: Planowane wydatki na 2006 r. – 26.405.000,00 zł. Wydatki za I półrocze 2006 r. – 11.509.286,00 zł. Jednostka Urzędu Miasta Łodzi realizująca działanie i/lub za nie odpowiedzialna: Wydział Budynków i Lokali UMŁ.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,674,76048713,76048713,CBA_w_Lodzi.html